Cookie Switch

The switch below allows you to accept or block non-essential cookies. Non-essential cookies are any cookies that do not fall within the definition of essential cookies, such as cookies used to analyse your behaviour on a website ('analytical' cookies) or cookies used to display advertisements to you ('advertising' cookies).

Privacy


Privacy Statement en Cookie beleid.

Janreus.nl neemt uw privacy en bescherming van uw gegevens serieus. Wij doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de informatie die u ons geeft in verband met de door ons aan u verstrekte diensten, producten of uw bezoek aan onze website te beschermen om zodoende uw privacy te waarborgen. Janreus.nl houdt zich bij het verwerken van je persoonsgegevens aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en de geldende Nederlandse wetgeving. Op grond van de AVG worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens? 
Onder persoonsgegevens valt alle informatie waarmee we je kunnen identificeren. De gegevens waarmee Janreus.nl een klant, zoals jou, kan identificeren zijn bijvoorbeeld jouw naam, maar b.v. ook het IP adres van je laptop. Ook een combinatie van gegevens kan het mogelijk maken dat je identificeerbaar bent.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Bij verwerking van persoonsgegevens ongeacht of dit automatisch gebeurt gaat het niet alleen om het bijwerken, wijzigen, combineren, maar ook om het verzamelen, vastleggen, opslaan of juist het wissen of vernietigen van jouw gegevens. Janreus.nl verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hier een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons e-mail adres dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben 
Janreus.nl verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: • Verzending, analyse en optimalisatie van al onze ( digitale ) uitingen waaronder de nieuwsbrief, e-mailcampagnes en aanbiedingen.
• Analyse en optimalisatie van website 
• Je te kunnen contacten indien dit nodig is om onze dienstverlening uit    te kunnen voeren
• Om diensten aan je te kunnen leveren.

Hoe lang we gegevens bewaren.
Je persoonsgegevens worden nooit langer bewaard, dan het doel waarvoor jij de gegevens hebt verstrekt. Heb jij een dienst bij ons afgenomen dan worden gegevens net zo lang bewaard totdat Janreus.nl en jij alle verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen. Let wel: op grond van de wet- en regelgeving kunnen er langere bewaartermijnen gelden. Zo geldt op grond van de Belastingwet een bewaartermijn van 7 jaar voor onder andere de debiteuren- en crediteurenadministratie van een onderneming.

Delen met anderen. 
Janreus.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookiebeleid

In kaart brengen websitebezoek. 
Janreus.nl gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Janreus.nl gebruikt cookies met een  puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Toestemming: 
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Afmelding. 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. We wijzen je er echter op dat je in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt benutten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons e-mail adres Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Janreus.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging. 
Janreus.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.   

Wijziging Privacy Statement en Cookie beleid. 
Janreus.nl behoudt zich het recht voor deze privacy statement en dit cookie beleid aan te passen. 
Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Top

©2019 janreus.nl - All rights reserved.

Follow Us

Mailing lijst

Vul uw E-mail adres in om onze nieuwsbrief te ontvangen
Vul een geldig E-mail adres in.
Email address already subscribed. Continue if you wish to unsubscribe.
Abonneren
Unsubscribe

©2019 janreus.nl - All rights reserved.

eCommerce by CubeCart